Etiket konusu: "Kuran"
» Anasayfa » 81. Sayı

Sayı Arşiv: 81. Sayı

İslâm Dünyası’nın bayramı için…

1434 Ramazan-ı Şerifi’ni uğurluyoruz; Ce­nâb-ı Hak gelecek Ramazan ayına sıhhat ve afiyetle kavuşmayı nasip eylesin. Bu sene Ramazan ayı öncesi İstanbul Gezi Parkı düzenlemeleri bahanesiyle Türkiye’de meydana gelen hadiseler, 3 yıldır tüm Arap âleminin yaşadığı ve halen de Suriye’de devam eden inkılâplar ve nihayet Mısır’daki son gelişmeler sadece siyasileri değil, ... devamı »

Tebliğ, nefis ve vicdana müessir olmalıdır!

Tebliğ; akıl, vicdan ve hissiyata tesir edebilecek durumda olmalı. Evet, yapılan tebliğ aklı ikna etmekle beraber vicdanı da tatmin etmelidir. Kalbe gıda olup onun alacağı kudsî lezzetleri vermekle beraber, nefis için de hayırlara müşevvik olmaya, günahların içindeki elem ve sıkıntıları göstererek onlardan vaz geçirmeye vesile olmalıdır. Mesela, dinleyenleri günahlardan vazgeçirmek ... devamı »

İstişârede Keramet Vardır!

İSTİŞÂRENİN EHEMMİYETİ Dağları görmek için ovalara inmek, ovaları görmek için dağlara çıkmak gerekir. Dağdaki insanın gördükleriyle, ovadaki insanın gördükleri nasıl farklıysa, toplum hayatında değişik yerlerde duranların, şahsi veya toplumsal olayları algılama ve değerlendirmeleri de o derece farklıdır. İstişâre toplantıları bu farklı algı ve değerlendirmeleri bir araya getirerek, bir ortaya koyar. ... devamı »

Beş Makam

Ebû Hureyre (r.a.), Hz. Peygamber’in  (s.a.v) şöyle buyurduğunu haber vermiştir: “” “Yapılış gayesinin ulviyetinden ve yapanların ihlâsından dolayı makbuliyet sırasına göre İslam’da en yüksek mertebeli ibadethâne Mek­ke’deki Mescid-i Haram’dır. Hadiste “Yolculuk yapmaya değer” diye kaydedilen, ziyaret etmek maksadıyla seyahat edilecek üç ma­kam sıralaması şöyledir. 1. Mes­cid-i Haram (Mekke), 2. Mes­cid-i ... devamı »

Sekine Duâsı’ndan Doğacak Medeniyet

Aslında daha en başında insan fıtri bir zikir­le yaşamak zorunda bırakılmıştır. İnsanoğlu yaşamak için nefes almaya, dolayısıyla “Hû” zikrini her dâim tekrarlamaya mecburdur. Yani bu fıtri vird, insanoğlunun yaşaması için kaçınılmaz bir evraddır. Öyle ki sonsuz hayat için de; isteyerek, bilinçlice hakkı zikretmemizi bizlere her an öğütler. Hatta “Hû” zamirinin ... devamı »