Etiket konusu: "Kuran"
» Anasayfa » 45. Sayı

Sayı Arşiv: 45. Sayı

Ramazan 1431 mübarek olsun!

Ağustos sayımızı tamamlayıp baskıya vermeye saatler kala, bu satırları yazdığım gün, 1431’in Ramazan-ı Şerif’ine yirmi gün kalmıştı. Siz dergiyi okumaya başladığınızda on beş günden az kalmış olacak. Yeni bir heyecan, yine bir tazelenme mevsimi, arınma, sâfileşme vakti yaklaşacak. Yüzler melek siması gibi güzelleşecek, ruhlar kemâle erecek; bedenler hafifleyip lâtifleşecek… Bazı ... devamı »

İlk Netice: İnsan: 1 İblis: 0

Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’de bir takım ibretli hâdiseleri zikrettikten sonra, şöyle nida eder “Sizler akıl etmez misiniz?”, “Sizler düşünmez misiniz?” Hâdiselerin iç yüzlerini anlamaya davet eden bu çağrılar, bize Allah (cc)’ın Hakîm ismini nazar verir. Evet, Hakîm ismi, hikmetli işleri iktiza eder, hikmetli işler de düşünmeyi, tefekkür etmeyi, hemen dış ... devamı »

Hayat Bin Kays el-Harranî

“Ümmetimin âlimleri İsrailoğulları’nın peygamberleri gibidir.” hadisine mazhar olmuş yüz binlerce ulema, dünyada iken tasarruf ve himmetleriyle nurânî meyveler yetiştirdikleri gibi, dar-ı bekaya göçtükten sonrada insanlar üzerinde mânevî himmet ve tasarruflarını devam ettirmişlerdir. İşte Asr-ı Saadet’in Güneşinden feyz alarak insanlık âlemini nurlandıran, ‘Ebu Hanife, Şâfiî, Cüneyd-i Bağdadî, Abdülkâdir-i Geylânî, İmam-ı Gazalî, ... devamı »