Etiket konusu: "Kuran"
» Anasayfa » 39. Sayı

Sayı Arşiv: 39. Sayı

1431 hedeflerimiz

39. sayımızla huzurlarınızdayız hamdolsun. Bu ay önce Saferü’l-Hayr’ı uğurlayacağız ve sonra da Rebiülevvel ayını karşılayıp, Mevlid Kandili’nde Resûl-ü Ekrem (asm) Efendimiz’in dünyaya gelişinin mânâsını idrak etmeye çalışacağız. Onun için bu ay, İrfan Mektebi, “İttifak, fazîlet, barış ve saadet’in adresi: İslâm Medeniyeti” kapağıyla çıktı. Efendimiz’in Medîne’de tesis ettiği medeniyetin esaslarını ve ... devamı »

Ehl-i Sünnet

Sünnet bilindiği gibi, Peygamberimizin söz, fiil ve takrirleridir. Ehl-i Sünnet terkibi ise, “Sünnete taraftar olanlar” manasına gelir. Günümüzde Ehl-i Sünnet denilince amelde Hanefî, Şafiî, Malikî, Hanbelî; itikatta ise Eş’ari ve Maturidî mezhebine taraftar olanlar akla gelmektedir. Amelde 4, itikatta 2 mezhep, Peygamberimizin ve sahâbenin inanç ve yaşantılarını devam ettirdikleri için, ... devamı »