Etiket konusu: "Kuran"
» Anasayfa » 30. Sayı

Sayı Arşiv: 30. Sayı

Barla’da yeşeren ‘fetih’ rûhu

İrfan Mektebi olarak ilk defa bir beldemizi kapağa taşıyoruz. Barla, 83 senedir devam eden mübarek bir hizmetin doğduğu yer olduğu için bunu fazlasıyla hak ediyor. Memleketimiz üzerinde oynanan karanlık ve çirkin oyunların boşa çıkartılmasını Barla’da 1926-1934 yılları arasında yapılan ve temelleri atılan muhteşem bir hizmete borçluyuz diyebiliriz. Zira Barla, aziz ... devamı »

Gelenek ve İman Arasında Söylem ve Eylem Tutarsızlığı

Cenâb-ı Hakka şükürler olsun ki, istatistiki verilere göre yüzde doksan dokuzu Müslüman bir ülkenin vatandaşıyız. Bu, hem şükredilecek hem de sevinilecek bir durum. Sorguladığım ise, benim İslâmiyet’i yaşamanın yüzde kaçında olduğum? Müslüman olmaktan hep mutlu oldum. Müslüman bir toplulukta bir fert olmaktan hep gurur duydum. Fakat ne yalan söyleyeyim, gerçek ... devamı »

“Duânız olmasa Rabbim size ne diye ehemmiyet versin?”

İtibar, değer, kıymet ve ehemmiyet gibi manaların iki farklı yönü bulunmaktadır. Biri dünyevî cihetidir ki, memur, amir, işçi, patron, doktor, mühendis ve benzeri mevkilere bakar. Diğeri âhiret cihetidir ki “Daru’l-Celal”den “Cennetü’l-Adn”e kadar makamları içermektedir. Gelin, isterseniz konuyu, bütün mü’minlerin hayatında belirleyici bir ölçü hükmündeki Kur’ân’ın zaviyesinden değerlendirelim. Pek çok ilmin ... devamı »

Mübarek Risâleler

Nûr-u Kur’ân’dan sızan mübarek Risâleler, Ervah-ı enbiyâyı (as) şâd ve handân ettiler! Hakk uğrunda kardeşler çekti nice çileler, Tevhidi, dost düşmana ne hoş beyan ettiler! Şirk, tevhid arasında ne zaman varmış vifak? Kâfirler, ehl-i nifak, yayarken fitne, şikak, Nurun fedaileri ettiler Hakk’ı ihkâk! Bu gayret ve azimle küfre isyan ettiler! ... devamı »

Şehâdetin böylesi…

Günlerden Cuma. Yarenleriyle birlikte yola koyulan Kâinatın Efendisi Uhud yolunda. Uhud toprakları birazdan, tarihinin en kahraman ordusunu üzerinde taşıyacak. Çünkü Peygamber ordusu Bedir’de kazandığı zaferi Uhud’a da taşımak istiyor. Peygamber ordusu kararlı adımlarla yürüyor Uhud’a. Bu öyle bir ordu ki içlerinden hangi yiğide baksak hep nur akıyor yüzlerinden, gönüllerinden iman ... devamı »