Etiket konusu: "Kuran"
» Anasayfa » 28. Sayı

Sayı Arşiv: 28. Sayı

Nebevî Tedbir, Kur’ânî Teyakkuz

İslâm toplumları bugün tarihin en büyük asimilasyon krizini aşmaya çalışıyorlar. Zorla dayatılan ‘küresel kimlik’, cılızlaşmış ‘aslî hüviyet’i yutmak üzere. Batı, kronik hastalıklarını saniyeden daha kısa bir zaman zarfı içerisinde bütün dünyaya bulaştırabiliyor artık; kriz ihraç ediyor. Maddî güç elinde olduğu için manevî illetlerini süratle dünyaya yayıyor. Kudreti, zaafına kuvvet veriyor. ... devamı »

Söz uçar yazı kalır…

Her şeyi o mektup anlatıyordu… “Evet muhterem üstadım, bu günlerde Risâlet-ün-Nûr’un, fevkalâde faaliyeti içinde çok kerâmetlerini müşahede ediyoruz. Hattâ şöyle diyebilirim ki: Her bir talebeniz, başlı başına, birer birer, belki de kerratla böyle ikrama ve böyle in’âma mazhardırlar.” diyen Husrev Efendi mektubuna şöyle devam etmişti: “Milâslı Mehmed Efendi, ‘Bir karyede ... devamı »

Kim Borcuna Sadık İse Yardımcısı Allah’tır!

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: “Rasûlullah (asm) Benî İsrail’den bin dinar borç para isteyen bir kimseden bahsetti. Benî İsrail’den borç talep ettiği kimse: “Bana şâhidlerini getir, onların huzurunda vereyim, şahid olsunlar!” dedi. İsteyen ise: “Şâhid olarak Allah yeter”dedi. Öbürü: “Öyleyse bana kefil getir.” dedi. Berikisi “Kefil olarak Allah yeter” dedi. ... devamı »

Risâle-i Nûr’un Terbiye (Eğitim) Sistemi

Eğitimciler, eğitimi şöyle tarif ederler: İnsanlara birşeyler öğreterek onların düşünce ve davranışlarını değiştirme faaliyetidir. Risâle-i Nûr eğitimi de bu tarife göre şöyle yapılabilir: İnsanlara Risâle-i Nûr’u öğreterek, onların düşünce ve davranışlarını Kur’ân ve Sünnet’in ölçülerine göre değiştirme faaliyetidir. RİSÂLE-İ NÛR’DA AKLIN EĞİTİLMESİ (TERBİYESİ) İnsan aklı, geniş ve soyut hakîkatleri kuşatıp anlayamıyor, ... devamı »

Bir Hukuk Abidesi: Mecelle

Mecelle; Osmanlı Devletinde, Ahmed Cevdet Paşa Başkanlığındaki ilmî bir heyet tarafından, islâm hukukuna bağlı kalınarak hazırlanan ve asıl ismi “Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye” olan meşhur bir kânunnâmedir yani bir kanun kitabıdır. Mecelle, lügatte; risale, mecmua, kitap manâlarına gelir. Mecelle, Osmanlı Devletinin resmî kânunnâmelerinden biri olup, bu hukuk abidesi olan bu kanunnâme ... devamı »