Etiket konusu: "Kuran"
» Anasayfa » 26. Sayı

Sayı Arşiv: 26. Sayı

Aylar bize hep Muharrem oldu!

Gazze’den felâket haberlerini almaya başladığımızda İrfan Mektebi’nin Ocak sayısına son noktayı koymaya hazırlanıyorduk. Bu yazıyı kaleme aldığım vakitlerde ise şehit sayısı çoktan dört yüzü geçmişti. Okurlarımızdan bazıları bu sayımızın büyük bir kısmının Filistin ve ittihad-ı İslâm mevzûlarına ayrılmasını isteyen e-mektuplar gönderdiler. İnşâallah önümüzdeki sayılarda bu konular hakkında çalışmalar yapacağız. Mehmet ... devamı »

Hicret

Hicret, Mekkeli ilk Müslümanların dinlerini, imanlarını koruyabilmek  ve ibadetlerini edâ edebilmek maksadıyla evlerini, işlerini, yurtlarını, akrabalarıyla beraber her şeylerini terk ederek yabancı bir diyara doğru gizlice göçmeleridir. Hz. Aişe’nin (ra) tabiriyle: “Mü’min dini için, Allah ve Resûlüne hicret etmek zorunda idi. Zira, dinini yaşamaktan menedilmesi korkusu vardı” olarak ifade ediliyor. ... devamı »

Hicret mucizeleri

Hicret yeri Medine, hicretten önce Peygamberimize gaybî olarak gösterildi Buhâri, Hz. Aişe´den (ra) şu haberi nakletmiştir: “Peygamberimiz Müslümanlara sizin hicret edeceğiniz yer bana gösterildi. Orası toprağı tuzlu ve hurmalık bir yerdir. Peygamberimizin bu sözünden sonra Medine´ye hicret başladı. Derken Ebu Bekir de hicrete hazırlandı. Peygamber Efendimiz de ona; “Ağır ol, ... devamı »

Oku-Yorum

Zaman kısıtlı bir kaynağımızdır ve hayatımızda hiçbir şekilde yenilenemeyecek bir kaynaktır. Bir gün, ya da yıl içinde kullanabileceğiniz zaman miktarını, para tasarrufu, eleman istihdamı gibi diğer kaynaklarda yapabileceğimiz gibi arttıramayız. Zamanımızı yönetemediğimiz sürece başka hiçbir şeyi yönetemeyiz. Zamanı yönetmek faaliyetlerimizin temelidir. Zamanı verimli kullanmayı, pratik ve sürekli çabayla iyileştirmemiz mümkündür.Kış ... devamı »

Yeryüzünü İlimle Dolduran Kureyşli Âlim: İmâm-ı Şafiî

Cadde-i Kübra-yı Kur’âniye olan Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat’in dört mezhebinden biri olan, Şafiî Mezhebinin İmamı ve hicri ikinci asrın Müceddidi İmam-ı Şafiî Hazretleri, İmam-ı A’zam Ebu Hanife Hazretlerinin vefat ettiği yıl olan hicri 150 senesinde, Filistin’in Gazze şehrinde dünyaya gelmiştir. Asıl adı Muhammed bin İdris, künyesi ise Ebu Abdullah’tır. Soyu, ... devamı »