Etiket konusu: "Kuran"
» Anasayfa » 24. Sayı

Sayı Arşiv: 24. Sayı

“Bu hakikatlerin izahı 29. Söz’dedir.”

Merhaba! Bu ay huzurlarınıza, “Kâinatın nurdan işçileri; Melekler” dosyasıyla çıkıyoruz. Umîd ediyor ve dua ediyoruz, yerdekileri memnun ettiğimiz kadar semâ ehlini de hoşnud ederiz. Semâ ehlince biliniyor olmak ve hayırla ve duâlarla yâd edilmek ne büyük bir talih ve bahtiyarlık. Nice cevherler ve makbul kullar vardır ki arzda pek bilinmese ... devamı »

Çocuğunuzun öğrenme yöntemi hangisi (2)

NLP [email protected] Ekim sayımız da yayınlanan ilk bölüm için dergimize yapmış olduğunuz geri bildirimler için ve www.degisimrehberi.com adresine göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye çok teşekkür ediyorum. Çok meşhur bir ebeveyn ifadesidir “Ceketimi satar yine size okuturum.” Yavruları için fedakarlıktan çekinmeyen biz ebeveynler çocuklarımızın öğrenmesi ve başarılı olması için madden bir çok ... devamı »

“Beşinci Asrın Güneşi Hüccet-ül-İslâm”

İmam-ı Gazâlî İslâmiyet’in en meşhur ve parlak bir hücceti olan İmam-ı Gazâlî Hüccet-ül-İslâm, İran’ın Tûs şehrinin Gazal kasabasında 1058 (H.450)de doğdu. İsmi, Muhammed bin Muhammed bin Ahmed’dir. Künyesi Ebû Hâmid, lakabı Huccet-ül-İslâm ve Zeynüddîn’dir. İlmî derinliğinden dolayı, ‘İslâm’ın delili, İslâm’ın hak olduğunun ispatı’ anlamına gelen “Hüccetü’l-İslâm” ve “Zeynü’d-din” sıfatlarıyla anılmıştır. ... devamı »

Duâ Habbeleri: Tesbih

Arapça “sebeha” kökünden gelen “tesbih”in çoğulu tesbihâttır. Allah’ı ta’zim etme manasınadır. “Sübhânallah” Allah’ı (c.c.) her türlü ârızlardan, kusur, ayıp ve noksanlıklardan tenzih ederim manasındadır. Kur’ân-ı Kerim’de tesbih ve kökü çeşitli şekillerde 92 âyette kullanılmış ve bu kavramla meleklerin, insanların ve diğer varlıkların tesbihleri söz konusu edilmiştir. “Sen Rabb’ini hamd ile ... devamı »

Rüyâ meselesi -(3)

VAZİFEYE BİNAEN DERS VEREN, IŞIK ALINAN RÜYÂLAR Rüyâlarda hakîkatlerin bir kısmı ders verici mahiyettedir. Bir meseleyi teyid, hatırlatma, ikaz mahiyetinde olabilirler. Özellikle vazifedar insanlara bu konuda Cenâb-ı Hakkın ihsanları çoktur ve çok olmuştur. Yavuz Sultan Selim Han “Biz ışık almadan hiçbir sefere çıkmadık” buyuruyor. İşte Sultan Selim Han’ın Mısır seferine ... devamı »