Etiket konusu: "Kuran"
» Anasayfa » 21. Sayı

Sayı Arşiv: 21. Sayı

Şa’ban-ı Şerif mübarek olsun!

Şa’ban-ı Şerif’e dâhil olduk hamdolsun. 15. gece de Beraate vâsıl olmayı ümîd ediyoruz. Mübârek olsun! Bu sayımızda Milletlerarası Bedîüzzaman ve Risâle-i Nur Sempozyumu tebliğlerini yayınlamaya devam ediyoruz. Bu heyecan ve coşku dolu konuşmaların aziz okuyucularımıza yeni ufuklar açacağını düşünüyoruz. Ağustos ayı Ahmed Husrev Altınbaşak Hazretleri’nin vefat ayı olduğu için bu ... devamı »

Minyatür

Metni açıklamak gayesiyle kitap sayfalarına veya bir albüm (murakkaa) içinde toplanmak için tek yaprak halinde boya, altın ve gümüşle yapılan, ışık ve gölge oyunlarıyla derinlik duygusu kazandırılmayan küçük boyutlu resimlerdir. Kelime, Ortaçağ Avrupa’sında hazırlanan el yazmalarının bölüm başlarında metnin ilk harfinin etrafına kızıl-turuncu minium ile (sülüğen, sülyen, kırmızı kurşun tozu) ... devamı »

Surre-i Hümâyun

SURRE ALAYLARI Padişahların veya Sultanların, Pây-i tahttan Haremeyn’e Hac mevsimine yetişmek üzere, özel bir resm-i geçit eşliğinde ve kafileler şeklinde gönderdikleri hediyeleri taşıyan alaylara Surre Alayları denilmektedir. Surre Alayları tarihte ilk kez Abbasiler devrinde ortaya çıkmış, güzel bir âdet şeklini alan bu geleneği sırasıyla Hicaz’ın idaresini eline geçiren diğer İslâm ... devamı »

İslâm, Evliyâlara ve Hıristiyan Azizlere Nasıl Bakar?

LEMAAT TAHLİLLERİ-7 İslâmiyet Evliyâlara, Nasraniyet Azizlerine Tarz-ı Nazarlarını Muvazene Hıristiyanlığa tabiat felsefesi bulaştığı için dindar olmak için benliği kırmak gerekmiyor. Hakîkî tesir ve kemal sahibi yalnız Allah’tır diye bir düşünce olmayınca meydan enelere kalıyor. 1- İslâmiyetin evliyâlara karşı olan bakış açısı ile Hıristiyanların kendilerince evliyâ kabul ettikleri azizlere karşı olan ... devamı »

Âlem-i Asgar’ın Baharı: Tevbe

TEVBE Her baharın nihaî dirilişe şehâdette bulunduğu gibi, benî âdemin nihâî dirilişine manevi şehâdettir tevbe…     Makro âlemin diriliş delilidir; mikro âlemin kalbî diriliş eylemi olan tevbe…     Benî âdemin Hz. Âdem’e uyması, sâlikler yolunun ilk başlangıcı, kurtuluşa ermişlerin ana sermâyesi, mürîdlerin ilk adımları, Cenâb-ı Rahmân’a yaklaşmak isteyenler için tercih ... devamı »