Etiket konusu: "Kuran"
» Anasayfa » 18. Sayı

Sayı Arşiv: 18. Sayı

İmtihanın şiddetlendi(rildi)ği vakit…

Mü’minlerin en büyük zenginliği, dayanışma ve yardımlaşma duygularının kayıtsız-şartsız, hesapsız-oyunsuz bir şekilde ve sâfî-tertemiz olmasıdır. Fert fert, sadece ferdî kıymet ifade eden ehl-i îmanın dayanışma içindeki cemaatlerinin misali, kurşundan örülmüş duvarları; aşılmaz ve aşınmaz muhkem kaleleri andırır. Bu tür yapılarda araya sızmak, gedik açmak, bu mehabetli bünyeleri sarsmak, yıkmak mümkün ... devamı »

Nûr Hizmeti’nin İntişârı ve Ahmed Husrev Altınbaşak

HUSREV EFENDİ KİMDİR? Ahmed Husrev Efendi, h.1315/ m.1899 senesinde Isparta’nın Senirce Köyü’nde dünyaya geldi. Babası, Osmanlı Devleti’nin son dönem Isparta vâlilerinden Hacı Edhem Beyin torunu Mehmed Bey olup, annesi Ayşe Hanımefendi idi. “Yeşil Sarıklılar” nâmıyla bilinen ve Isparta eşrâfından olan baba tarafının şeceresi Hz. Ebûbekir’e (ra) dayanmakta; anne tarafı ise, ... devamı »

Kur’ân hattını muhâfaza hizmeti

“Risâle-i Nûr’un mühim bir vazîfesi, âlem-i İslâmın ekseriyet-i mutlakasının yazısı ve hattı olan hurûf-u Arabiyeyi muhâfaza etmektir” Risâle-i Nûr hizmetinin ruhu ve esası Kur’ân’a hizmettir. Hazret-i Üstâd’ın bu çerçevede son derece önem verdiği maksadlarından biri de Kur’ân hattına hizmet etmek ve onu muhâfaza etmek idi. O şöyle diyordu: “Risâle-i Nûr’un ... devamı »

Kur’ân Âyine İster, Vekil İstemez!

LEMAAT TAHLİLLERİ-5 Dinimizin uyulması gereken hükümlerinden ibaret olan şeriata dair kitapların da bu önemli kaide dikkate alınarak yazılması gerekir. Tâ ki avam tabakasının kaynaktaki kutsiyetten istifade etmeleri ve daha bir gayretle dine itaatleri sağlansın. İslâm şeriatındaki hükümlerin % 90’ı müsellemât veya zaruriyat-ı diniye denilen dinin esas ve temel meseleleridir. Bu ... devamı »

Gelsin

Rasûlünü (sas) sevenlerden Davasını bilenlerden, Yoluna yüz sürenlerden, Haberini soran gelsin. Aşk yolunu seçenlere, Günahlardan kaçanlara, Cennetlere uçanlara, Katılmayı bilen gelsin.Masivaya tapmadan, Hak yolundan sapmadan, Çalışmaktan bıkmadan, Kaya gibi olan gelsin. Seve seve gidenlere, Bile bile yitenlere, Bu ummana girenlere, Dost olmayı bilen gelsin. Hak davayı bilen gelsin, Gerçek yurdu ... devamı »