Etiket konusu: "Kuran"
» Anasayfa » 17. Sayı

Sayı Arşiv: 17. Sayı

İmanın en üstünü

Bir vakit bir aklıevvel bana “Siz hep îmanla, tevhidle meşgulsünüz; îmanı elle tutulur bir şey mi zannediyorsunuz?” demişti. Ben de ona şöyle demiştim: “Kur’ân’ın üçte birisi tevhidden bahseder, daha sonra nübüvvet, daha sonra ubudiyet, daha sonra da haşir ve adalet bahisleri vardır ki, bunlara anasır-ı erbaa denilir. Hem Kur’ân’da ‘îman’, ... devamı »

Ehl-i Beyt

“Haberiniz olsun ki, ey insanlar ben ancak bir insanım; Rabbimin elçisinin gelmesi ve benim ona icabet etmem yaklaşıyor. Ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Bunlardan birisi Allah’ın (cc) Kitabı’dır. Onda mutlak hidâyet ve nur vardır. Bundan dolayı sizler Allah’ın Kitabı’na tutununuz ve ona sımsıkı sarılınız. Diğeri de Ehli Beytimdir. Ben ... devamı »

Es-Samed

“O, yemez içmez, doyurur doyurulmaz”, “O, halkın fânî oluşundan sonra da bâkî kalandır. O, hariç yeryüzündeki her şey yok olacaktır” , “O, ölmez kendisine vâris olunmaz olandır. Göklerin ve yerin mirası ona aittir”, “O, uyumaz ve uyanılmaz”, “O, hiç kimsenin sıfatı ile nitelenemez”, “O, ayıbı, kusuru, noksanlığı olmayandır”, “O, bütün ... devamı »

Medhi Nebi sav

Bede’tü bismillâh ile başlar kelâmımızMedh-i Nebî içindir salât u selâmımız. Resulü Sakaley’sin, cin ve insin RehberiMuhammed Mustafa’sın enbiyâlar Serveri. Ahmed diye anılırsın İncil’de HabîbullâhBir ismin de Ahyed’dir Tevrat’ta Resulullâh. Müctebâ’sın Necîb’sin insanlığa Nakîb’sinMuhammed’sin övülmüşsün tüm âleme Tabîb’sin. Bir ismin Metin’dir hem bir ismin Taha YasinMahmud’sun, Hammâd’sın hem Hanif’sin Hâmid’sin. Sahibi- ... devamı »

Dimağda Merâtib-i İlim Muhtelifedir, Mültebise

LEMAAT TAHLİLLERİ-4 “Risâle-i Nur’un mesleği odur ki; zihinlerde bir iz bırakmamak için, sâir ulemaya muhalif olarak, muarızların şübhelerini zikretmeden öyle bir cevab verir ki, daha vehim ve vesveseye yer kalmaz.” 1-Dimağda Merâtib-i İlim Muhtelifedir, Mültebise Dimağda merâtib (zihinde mertebeler) var; birbiriyle mültebis (karıştırılan), ahkâmları muhtelif (hükümleri farklı). 2- Evvel tahayyül ... devamı »