Etiket konusu: "Kuran"
» Anasayfa » 16. Sayı

Sayı Arşiv: 16. Sayı

Mele-i Âlânın Arzda medâr-ı süruru

Başlıktaki ifade Üstad Bedîüzzaman Hazretleri’nin en önemli talebesi Husrev Efendi’ye âit. Bedîüzzaman Hazretleri’ni en iyi tanıyan ve tanıtan şahıs Husrev Efendi idi. Husrev Efendi’yi de en iyi tanıyan ve tanıtan şahıs Bedîüzzaman Hazretleri idi. Bu iki zâtın aralarındaki irtibat ve îman ve Kur’ân hizmetinde omuzdaş olmaları Allah’ın bu asır insanlarına ... devamı »

Nur Talebesi Olmak

Risâle-i Nur Talebesi olmanın kazandırdığı mühim neticeleri, yüksek dereceleri külliyâtın muhtelif yerlerinde görüyoruz. Ezcümle, şirket-i maneviyeye dahil olmak, îmanla kabre girmek, melâikenin bile hürmet ve duasına mazhar talebe-i ulûm-i dîniye sınıfına dahil olup şühedâ mertebesine vâsıl olabilmek gibi pek yüksek kârları vardır. Risâle-i Nur’a talebe olup bu yüksek kârlardan nasıl ... devamı »

Hayatımda İki Şeyi Bilmiyorum: Korkmak ve Unutmak!

Bedîüzzaman Hazretleri’nin doğduğunda, etrafına mânâlı mânâlı baktığını, fakat hiç ağlamadığını… - Hz.Üstadın göbek adının Rızâ olduğunu, Babasının adının Mirzâ, annesinin adının Nûriye olduğunu… - Bedîüzzaman Hazretleri’nin dedelerinin Isparta’dan gittiğini. Dedesinin ismi Ali, onun babası Hızır, Onun babası Mirza Halid onun babasının da Mirza Reşan olduğunu… - Hz. Üstadın babası Mirza ... devamı »

Bedîüzzaman Hazretleri’nin Kabri Neden bilinmiyor?

“Isparta vilayetinde kıymettar kardeşlerimin kucaklarında, teslim-i ruh edip, o mübarek toprakta defnolunmamı kalben niyaz ettim. Isparta benim için taşı-toprağı ile mübarektir onun için ben kabrimi o havalide istiyorum.” Bedîüzzaman Said Nursî (rh) KABİR ZİYARETİ İslâmiyet’in ilk yıllarında, Peygamber Efendimiz (sav) kabir ziyaretlerini yasaklamıştı. Çünkü Yahudi ve Hıristiyanlar, aziz saydıkları kimselerin ... devamı »

Ya Müheymin!

Nihayet kendime geldim de… Sana geldim. Huzurundayım. Yoğun korkularımla, Derin sevgilerimle, Cayır cayır yanan yüreciğimle sana geldim. Kollarını açmış beni mi beklersin? Ne kadar da yücesin! Oysaki pis kokular saçanHatalarımla,Kusurlarımla,Fiillerimle,İhtiyarımla,Ateşe layık nefsimle,Ruhumla,Cesedimle sana geldim. Ben kimim, ben neyim ki,Beni kendine muhatap almışsın?Koca evren, galaksiler ve yıldızlar arasında dünya,Ne kadar da ... devamı »