Etiket konusu: "Kuran"
» Anasayfa » 102. Sayı

Sayı Arşiv: 102. Sayı

Çocuk ve Ekran

ekran ve cocuk

Çocukların maruz kaldıkları ekran çe­şidi gün geçtikçe ar­tı­yor. Bir nesil ön­cesinin çocukları sadece televizyonu bili­yor­du. Sonrasında bilgisayar her evin bir parçası haline geldi. Son bir kaç yılda ise hayatımızdaki ekranların sayısı tablet ve telefonlar ile oldukça arttı. Şüphesiz evi­mizdeki bu ekran artışının birçok etkisi var. Ekranlar hayatımıza konfor ve keyif ... devamı »

Âlimin Alameti Asrını Anlamaktır…

alimin alameti

“Alim kişi, yaşadığı asrı tanıyandır” ifadesine tam mazhar olan Bediüzzaman Hazretleri (ra), bu asrın, insanların akıl­larını karıştıran, ruhlarını ifsat eden ve insanı inkar akım­ları karşısında bir başına ve çaresiz bıra­kan taarruz ve saldırılarına karşı iman ha­kikatlerinin feyizli dersleri vasıtasıyla, bir cemaatin şahs-ı manevisine intisap ederek, feraiz-i ilahiyeye imtisal ve nevahisinden ... devamı »

Bediüzzaman’dan Milletvekillerine Nasihatler

idarecilere nasihatlar

Bediüzzaman Hazretleri, Kur’an, İslâm ve vatan hesabına, kahramanca ve­rilen İstiklâl harbinden sonra, maalesef bü­yük bir zafer sarhoşluğu içinde rehave­te kapılan ve başta namaz olmak üzere şeâir-i İslâmiyeye karşı lakaytlık gös­teren o dönemin milletvekillerine karşı 1923’de, TBMM’de on maddelik bir beyanname basar ve dağıtır. Ayrıca bu beyannameyi bütün milletvekillerine kürsüden de ... devamı »

Liderde Olması Gereken Özellikler

lider

“İnsanlar yüzlük deve katarı gibidir. İçlerinde (istediğin özel­liklere uygun) binecek bir deveyi neredeyse bulamazsın” (Buhari, Kitabu’r-Rikak, Bab, 35) Halifelik “Din ve dünya işlerinde peygam­bere vekillik yapmak üzere Müslüman hal­ka başkanlık etmektir.” Aslında bu tarif yalnızca halifenin değil, küçük veya büyük herhangi bir Müslüman gurubun başı, li­deri olan kimselerin de tarifidir. ... devamı »

“Bir Kahraman Bekliyorum!”

liderlik

Bugün ümmet içinden çıkarak eski zaman­larda olduğu gibi yeniden ümmeti insan­lık âleminin önüne geçirecek li­der­lere bü­yük ihtiyaç vardır. Bir milyarın üzerindeki İs­lam Âlemi kendisini içinde bulunduğu fe­­laketlerden kurtaracak liderin/liderlerin yok­luğundan muzdariptir. Onlar kendi­leri­­ni iç ihtilaflardan, yoksulluktan, ik­ti­sa­­di kay­gı­lar­dan ve Batının baskılarından kur­taracak zatı (veya zatları) beklemektedir­ler. Lider Liderlik; bir liderin, ... devamı »