Etiket konusu: "Kuran"
» Anasayfa » 03. Sayı

Sayı Arşiv: 03. Sayı

İrfan Kaynaklarımız

Merhaba! Yepyeni bir sayı ile huzurlarınızdayız; Rabbimize hudutsuz hamd ve senâ, Resûlüne nihâyetsiz salât ve selâm olsun! Yepyeni bir hicrî yıla daha kavuştuk çok şükür; 1428, İslâm âlemine hayırlar, nusretler, zaferler getirsin. Âlemlerin Rabbi, âlemimizi Nûr’uyla, Rahmmet’iyle aydınlatsın! Gözümüzün nûru ‘namaz’ bu ayki kapak konumuz. Namaz: Hakîkî istikbâlin gerçek anahtarı. ... devamı »

Sudaki Âhenk: Ebrû

Ebrû, renk cümbüşü ve hazırlanış tekniği açısından çekici olduğu kadar, klâsik kitap san’atlarımız içinde semeresi en kısa zamanda elde edilen bir san’attır. Bu sanatın menşei hak­kında kesin bir hüküm vermek çok zordur. Çünkü bu konuda kaynak ve numune bakımından yeterli malzeme mevcut değildir. Günümüzde bilinen en erken tarihli ebrû 962/1555 ... devamı »

Namazsızlıktan Kurtuluş Çareleri

    Ey nefis! Bil ki dünkü gün senin elinden çıktı. Yarın ise senin elinde sened yok ki, ona mâliksin. Öyle ise hakikî ömrünü, bulunduğun gün bil. Lâakal günün bir saatini, ihtiyat akçesi gibi, hakikî istikbal için teşkil olunan bir sandukça-i uhreviye (âhiret sandığı) olan bir mescide veya bir seccadeye at. ... devamı »

Kalbiniz ne kadar temiz?

Düşünelim ki, Allah her gün 24 milyardan daha değerli olan 24 saatlik bir sermayeyi elimize veriyor ve yalnızca bunun bir saatini ibâdete tahsis etmemizi istiyor. Biz 24 saatten birini ibâdete tahsis etmez ve “kalbim temiz” dersek bu söz ne kadar doğru olur? Namaz kılan iki insan bir araya geldiklerinde, aralarında ... devamı »

Sarık Sünneti

Madem Allah, namaz esnâsında ziynetlerimizle onun huzuruna çıkmamızı istiyor. Ve madem sarık mü’minin tâcı, süsüdür, öyleyse namaz esnasında sarık sarmak da, Allahın rızâsını üzerimize celbeder. Bu yüzden sarıkla kılınan namazın sevâbı, sarıksız kılınan namazın sevâbından daha fazladır. Peygamberimizin âhir zamanda geleceğini haber veren eski kutsal kitaplarda ondan “Sahibü’t-Tâç” diye bahsedilir. ... devamı »